Значение на файла robots.txt

Значение на файла robots.txt

Този файл е разположен в основната директория на уебсайта и съдържа инструкции, които определят кои части от сайта са разрешени или забранени за индексация от търсачките. Значението на файла „robots.txt“ е от ключово значение за оптимизацията на уебсайтове за търсачки и за защита на поверителна информация.