Как онлайн присъствието променя света около нас

Присъствието в интернет

Онлайн присъствието играе важна роля както за индивидуални потребители, така и за бизнес организации и обществеността като цяло. Не просто източник на информация, интернетът стана средство за комуникация, образование, търговия, забавление и повлия на начина, по който взаимодействаме с околния свят.