Какво е чатбот?

Какво е чатбот

Използването на чатбот за работата на всеки уебсайт предоставя много ползи, както за бизнеса, така и за клиентите. Тези интелигентни асистенти осигуряват ефективно обслужване, повишават релевантността на информацията и създават по-личен опит за потребителите. Внедряването на чатбот може да донесе значителни подобрения и растеж на бизнеса.

Как онлайн присъствието променя света около нас

Присъствието в интернет

Онлайн присъствието играе важна роля както за индивидуални потребители, така и за бизнес организации и обществеността като цяло. Не просто източник на информация, интернетът стана средство за комуникация, образование, търговия, забавление и повлия на начина, по който взаимодействаме с околния свят.