CRM (Customer Relationship Management)

CRM (Customer Relationship Management)

Тази технология се използва за съхранение и управление на информацията за клиентите, управление на комуникацията с тях и подобряване на техния опит. В тази статия ще разгледаме значението на CRM, предимствата от неговото използване и как тази система допринася за развитието на бизнеса.