Какво е чатбот?

Какво е чатбот

Използването на чатбот за работата на всеки уебсайт предоставя много ползи, както за бизнеса, така и за клиентите. Тези интелигентни асистенти осигуряват ефективно обслужване, повишават релевантността на информацията и създават по-личен опит за потребителите. Внедряването на чатбот може да донесе значителни подобрения и растеж на бизнеса.

Next Generation Web Design

Избор на Редактор в WordPress

WordPress предлага няколко различни редактори, които да помогнат на потребителите да създават и управляват своите уебсайтове без нуждата от напреднали знания по програмиране. Тези редактори предоставят различни функционалности и интерфейси, които да отговарят на различните нужди и предпочитания на потребителите. В тази статия ще разгледаме три от най-популярните редактори в WordPress: Elementor, Gutenberg и WP Bakery, и ще проучим техните особености и предимства.