Видове и значение на виртуалните асистенти в ежедневието ни.

Виртуален асистент

Във века на бързите технологични промени и дигиталния напредък, виртуалните асистенти стават все по-широко разпознавани и използвани. Тези интелигентни софтуерни приложения са създадени да предоставят подкрепа и помощ на потребителите в различни аспекти на техния живот.